Sunday, July 18, 2010

TAZKIYATUL NAFS : KEPIMPINAN CEMERLANG : SEGALANYA BERMULA DI SINI

Kepimpinan akan membawa segala usaha untuk penambahbaikan organisasi. Tanpa kepimpinan, matlamat dan nilai tidak dapat dijelaskan, perancangan tidak dapat dibentuk atau dilaksanakan dan individu dalam organisasi itu tidak dapat menyumbang sepenuhnya kearah kecemerlangan. Perbincangan pokok di sini ialah apakah tanggungjawab yang diterima itu akan dilaksanakan secara ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran sematamata. Ikhlas merupakan suatu sifat peribadi yang sangat-sangat dituntut terutama dalam Islam. Etika kerja disediakan sebagai asas perkhidmatan yang amat penting ketika melaksanakan tugas yang diamanahkan. Ia berkaitan dengan mutu dan dasar-dasar moral yang seharusnya menjadi pegangan kepada penjawat awam. Sehubungan dengan itu, nilai “ikhlas” ini adalah satu daripada beberapa nilai utama di bawah penerapan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan. Asas karakter kepimpinan cemerlang ialah terhasil dari pembinaan ciri-ciri dalaman manusia khususnya hati dan sanubari mereka (Osman Ayob 1989). Oleh yang demikian, penerapan nilai-nilai humanisme di dalam diri perlu bagi membentuk diri sebagai pemimpin dengan authoriti moral yang jelas dalam memimpin institusi itu.

Keikhlasan Dalam Menerima Tanggungjawab
Sebagai pemimpin institusi pendidikan, melaksanakan tugas kepimpinan adalah tunjang utama untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Tindakan pemimpin seharusnya tertumpu ke arah sumber-sumber yang bermanfaat. Ini tentunya melibatkan pergerakan dan inisiatif. Pemimpin perlu bertindak dengan adil dan telus apabila berhadapan dengan masalah, melaksanakan pemilihan dan membuat keputusan. Di sinilah pemimpin seharusnya menyedari bahawa tanggungjawab yang diterima itu seharusnya dipikul dengan penuh keikhlasan demi kejayaan institusi itu. Nilai ikhlas ini adalah nilai utama yang perlu diterapkan ke dalam diri pemimpin. Tugas yang kita jalankan adalah amanah Tuhan yang amat besar dan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Akauntabiliti kita selaku pemimpin adalah kepada Tuhan dan keikhlasan melaksanakan tanggungjawab ini melebihi daripada ganjaran atau gaji yang diterima. Keikhlasan perlu bagi mendapatkan ganjaran sebenar daripada Allah SWT. Mafhum Surah Al Baqarah Ayat 286 – “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang terdaya olehnya”. Ayat ini menegaskan bahawa tidak ada sebab bagi seseorang penjawat awam itu mengeluh dan mengatakan bahawa tugasnya terlalu berat dan sukar. Dalam lain perkataan, keikhlasan menerima dan melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin amat perlu demi menjayakan matlamat institusi. “ Seorang yang jujur dan taat; benar dalam apa yang dilakukan, dikatakan dan diajarkan. Dia amat bermakna. Seorang yang hanya bercakap apabila perlu, berdiam diri apabila tiada apa-apa yang perlu diperkatakan; tetapi tetapi tepat, bijak, jujur apabila dia perlu bercakap; sentiasa memberi pandangan bernas terhadap sesuatu perkara. Hanya inilah kata-kata wajar untuk diucapkan” Thomas Carlyle.

Kesungguhan Membina Kecemerlangan
Selain dari itu, nilai keikhlasan ini amat berharga bagi melahirkan ketekunan untuk membawa kejayaan. Seterusnya akan melahirkan kepercayaan dan keyakinan staf bawahan yang bersedia untuk membina “teamwork” yang padu dan kuat. Kesediaan menerima cabaran akan melahirkan rasa tanggungjawab untuk membina kekuatan bersama mendokong aspirasi institusi. Seorang pemimpin yang ikhlas tidak akan bekerja sambil lewa sahaja. Amanah dan tanggung jawab seharian tidak akan dianggap sebagai satu bebanan atau sebagai rutin sahaja. Kerja yang perlu dilaksanakan akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Prestasi pemimpin ini sentiasa tinggi serta disokong oleh staf bawahannya. Jika pemimpin ini menemui kesulitan semasa melaksanakan tugasnya, ia akan terus berusaha mencari jalan penyelesaian bersama-sama anggota lain dalam institusi itu bkn menyalahkan dan meletakkan kesalahan tersebut kepada orang bawahannya. Pemimpin yang ikhlas akan sentiasa berinitiatif dan selalu melakukan usaha atau sesuatu sebelum diarah melakukannya. Pemimpin ini akan merancang dengan teliti untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Pemimpin ini akan menurunkan agihan kerja kepada setiap anggota bawahannya secara adil dan berdasarkan kebolehan mereka.

Pembinaan Teamwork Yang Padu.
Pemimpin yang ikhlas akan melahirkan suasana keseronokan bekerja di kalangan staf bawahan sebagai satu kriteria penting institusinya. Pemimpin ini akan menerima tugasannya sebagai ibadah, sentiasa inovatif, suka menyumbang dan “resourceful”. Situasi ini akan melahirkan satu pasukan kerja yang sama-sama dapat menerima tugas yang diamanahkan dan seterusnya keseronokan bekerja dalam institusi ini akan membawa kepada kejayaan institusi itu. Pemimpin seumpama ini akan menjalankan tugasnya dengan penuh kesedaran bahawa sokongan setiap staf bawahan adalah penting. Pemimpin perlu terlebih dahulu “ikhlas” untuk mewujudkan institusi yang harmoni. Pemimpin ini akan terus memimpin dan staf sokongan akan terus menyokong perjalanan institusi itu.
Ketekunan kepimpinan secara ikhlas ini akan meningkatkan kecekapan diri sendiri dan semua staf sokongan. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu output institusi dengan cemerlang walaupun amanah atau tanggungjawab yang perlu diselesaikan itu berat. Keikhlasan seorang pemimpin itu boleh dinilai melalui kecekapannya memimpin. Pemimpin-pemimpin yang ikhlas akan sentiasa menganggap kerja sebagai ibadat, mempunyai inisiatif diri, selalu menghasilkan sesuatu yang berfaedah, mempunyai komitmen bekerja dan kesediaan memberi kerjasama.

Menjadi Pengaruh Teladan Yang Cemerlang
Sebagai pemimpin yang ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab, ia akan menjadi pengaruh teladan kepada semua staf bawahan. Amalan bertertib dan beradab, kuat bekerja, berpandangan jauh, sentiasa menimba dan memanfaatkan ilmu serta selalu mengutamakan orang lain akan melahirkan kepercayaan yang tinggi daripada staf lain. Sikap akan menjadi pengaruh teladan yang baik dan menjadi motivasi kecemerlangan untuk orang lain. Staf bawahan akan melihat keikhlasan pemimpin ini sebagai pendorong untuk kejayaan diri mereka dan institusi itu sendiri. Pemimpin ini akan sentiasa menepati masa, menyegerakan tugas, mempunyai perancangan waktu yang sempurna, bijak menggunakan masa serta selalu menyelesaikan tugas berdasarkan tempoh masa yang ditentukan. Ketekunan pemimpin seumpama ini boleh dilihat apabila gigih ketika melaksanakan tugas, sentiasa rajin dan berusaha, sabar ketika menghadapi cabaran, berdisiplin dan berpandangan jauh. Pemimpin yang ikhlas juga selalunya berdedikasi, bersemangat, kesanggupan berkorban, tidak mudah putus asa serta sentiasa bercita-cita tinggi. Keikhlasan pemimpin juga dilahirkan melalui kekuatan-kekuatan peribadi pemimpin itu seperti bersopan santun, sentiasa memaafkan orang lain, berupaya bersimpati dengan kesusahan dan masalah orang lain, sentiasa bertimbang rasa dan bersikap pemurah. Pemimpin seperti ini juga selalunya mudah mesra dan didekati, sentiasa merendah diri dan berbudi mulia.
Pemimpin yang ikhlas akan sentiasa mempamerkan kemuliaan dan kesederhanaan peribadi yang akan dicontohi oleh staf bawahan. Pemimpin ini selalunya mempunyai komunikasi yang jelas, tidak terlalu tamakkan kedudukan, sentiasa mengamalkan berjimat cermat. Keikhlasan kepimpinan juga selalu dicerminkan melalui bersikap adil dan menepati janji. Di samping itu, pemimpin seumpama ini biasanya boleh mendengar pandangan dan pendapat orang lain serta cermat dalam tutur kata. Pemimpin seumpama ini akan melahirkan staf yang merasa senang dan selesa, tidak merasa takut atau gentar dan sentiasa berusaha bersama-sama demi kecemerlangan institusi itu.

Pengamalan Nilai dan Etika Yang Terpuji.
Nilai ikhlas dalam diri pemimpin akan menggalakkan amalan nilai dan etika yang baik berterusan dalam institusi itu sendiri. Kesediaan untuk membuat perubahan, berani mencuba dan memanfaatkan cadangan yang baik akan lahir secara sendiri apabila keikhlasan ini wujud di dalam diri pemimpin. Situasi ini akan kemudiannya mencetuskan keunikan, kreativiti serta menggalakkan percambahan idea yang disertai oleh staf bawahan. Keikhlasan ini akan membina persekitaran kerja yang kondusif dan seterusnya melahirkan perkhidmatan yang cemerlang. Semangat bergotong-royong dan berpadu fikiran melahirkan suasana kerja yang ceria dan gembira serta akan meningkatkan mutu perkhidmatan setiap anggota bawahan institusi berkenaan. Suasana dan persekitaran seumpama ini akan terus menyumbang kepada kesedaran untuk terus berkhidmat secara ikhlas bukan sahaja di kalangan pemimpin tetapi setiap anggota bawahan institusi berkenaan. Kesedaran akan bertanggungjawab terhadap tugas akan menjadi keutamaan. Pemimpin ini akan terus menjadi kekuatan staf sokongan untuk terus tekun dan sabar, mempunyai inisiatif diri serta boleh diharap. Di samping itu juga, setiap anggota bawahan akan sentiasa mementingkan kualiti kerja, cergas serta pantas dan pada masa yang sama cermat dan berdisiplin. Pemimpin yang ikhlas akan sentiasa mempelajari sesuatu daripada kesilapan serta sentiasa bersikap professional dan cekap melaksanakan tugas.
“Kepimpinan adalah pengorbanan – ia mengenepikan kemahuan diri sendiri – ia adalah kecintaan, ia adalah ketiadaan ketakutan, dan kemanusiaan, dan ia adalah dalam kemahuan yang ingin memiliki kesempurnaan disiplin. Ini juga merupakan kelainan di antara orang-orang yang berjiwa besar dan kerdil. Lebih kuat anda bekerja, lebih kuat juga anda tidak akan menyerah. Peranan pemimpin ialah untuk meningkatkan, mengubah, membimbing, menjaga, mempercayai, dan mewujudkan keceriaan. Aktiviti-aktiviti pemimpin bertujuan untuk mendidik, menyumbang, membimbing, mengajar dan menasihat pada masa, dengan nada, kesudahan dan kemahiran yang betul”
Tom Peters dan Nancy Austin (Passion of Excellence)
Sumber daripada :www.iab.edu.my/sn16/ZainalAbidin.pdf

No comments: