Saturday, November 8, 2008

TIP MENGHADAPI PEPERIKSAAN 2

Tatkala menerima kertas soalan peperiksaan lakukan perkara berikut :

* Baca Bismilllah
* Baca Al-Fatihah sekali dan selawat 3 kali
* Berdoa dalam hati dengan ikhlas dan penuh harapan . Pohon ditambah kekuatan di samping kekuatan yang sedia ada
* Baca soalan dengan tenang . Fahamkan kehendak soalan dan kata kunci
* Jawapan tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang . Tepat dan memadai
* Jawapan berbentuk esei , mesti ditulis dalam perenggan-perenggan . Satu perenggan satu idea atau satu isi
* Jawapan mesti relevan , yakni berkaitan dengan soalan
* Ayat-ayat hendaklah pendek dan betul struktur tatabahasanya
* Tulisan hendaklah jelas dan mudah dibaca . Tulisan boleh mempengaruhi mood pemeriksa untuk meneliti jawapan kamu sepenuhnya dan markah yang diberi
* Sebelum menulis , susun dulu isi-isi , agar tidak ketinggalan
* Data yang sesuai , jika dapat memperjelaskan jawapan , amat perlu . Contohnya tarikh , nama orang , tempat , judul buku atau perangkaan
* Di dalam perenggan terakhir , berikan kesimpulan atau ringkasan isi-isi

No comments: